• 1 سال پیش

  • 9

  • 06:10
کلان پروژه دائرة المعارف قرآن کریم

کلان پروژه دائرة المعارف قرآن کریم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
کلان پروژه دائرة المعارف قرآن کریم
  • 06:10

  • 9

  • 1 سال پیش

کلان پروژه دائرة المعارف قرآن کریم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0

توضیحات
در این پادکست صوتی کلان پروژه دائره المعارف قرآن کریم معرفی می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads