• 3 سال پیش

  • 11

  • 06:10

کلان پروژه دائرة المعارف قرآن کریم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

کلان پروژه دائرة المعارف قرآن کریم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 06:10

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست صوتی کلان پروژه دائره المعارف قرآن کریم معرفی می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads