• 2 سال پیش

  • 18

  • 06:43
معرفی کتاب کاوش های نظری در الهیات و تمدن

معرفی کتاب کاوش های نظری در الهیات و تمدن

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
معرفی کتاب کاوش های نظری در الهیات و تمدن
0
0

معرفی کتاب کاوش های نظری در الهیات و تمدن

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 06:43

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن بابایی، حبیب‌الله؛ کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن؛ تهیه‌کننده: گروه مطالعات تمدن؛ چاپ اول؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهار 1393، 604ص رقعی.

با صدای
سایت ایسکا(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads