• 2 سال پیش

  • 56

  • 06:28
معرفی کتاب سیاست های مالی امام علی علیه السلام

معرفی کتاب سیاست های مالی امام علی علیه السلام

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
4
معرفی کتاب سیاست های مالی امام علی علیه السلام
4
0

معرفی کتاب سیاست های مالی امام علی علیه السلام

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 06:28

  • 56

  • 2 سال پیش

توضیحات
سیاست مالی امام علی علی‌اکبری، محمدحسین؛ سیاست‌های مالی امام علی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 272ص رقمی.

shenoto-ads
shenoto-ads