• 2 سال پیش

  • 0

  • 03:56
معرفی کتاب کتاب معنویت ‌گرایی جدید (مؤلفه ‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌ های گفتمانی)

معرفی کتاب کتاب معنویت ‌گرایی جدید (مؤلفه ‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌ های گفتمانی)

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
معرفی کتاب کتاب معنویت ‌گرایی جدید (مؤلفه ‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌ های گفتمانی)
0
0

معرفی کتاب کتاب معنویت ‌گرایی جدید (مؤلفه ‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌ های گفتمانی)

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 03:56

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
این کتاب که نویسنده دکتر احمد شاکر نژاد است. نتیجه چهار سال تحقیق و پژوهش بوده و با نظارت بهزاد حمیدیه و به قلم احمد شاکرنژاد در 389 صفحه به نگارش درآمده است، شامل چهار فصل است که عبارتند از: - فصل نخست: مفهوم معنویت؛ - فصل دوم: مبانی نظری و لوازم اعتقادی معنویت گرایی جدید؛ - فصل سوم: نشانه های معنویت گرایی جدید؛ - فصل چهارم: نتیجه گیری.

با صدای
سایت ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads