• 2 سال پیش

  • 30

  • 07:12
معرفی کتاب  تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر

معرفی کتاب تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1
معرفی کتاب  تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر
1
0

معرفی کتاب تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 07:12

  • 30

  • 2 سال پیش

توضیحات
تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر لک‌زایی، نجف؛ تحولات سیاسی‌ـ اجتماعی ایران معاصر؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بهار 1390، 488ص وزیری.

با صدای
سایت ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads