• 2 سال پیش

  • 0

  • 07:12
کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری

کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری
0
0

کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 07:12

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
نویسنده: جواد فخار طوسی تهیه‌کننده:‌ پژوهشکده فقه و حقوق؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1385، 352ص رقعی.

با صدای
روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads