پوریا شاهی

پوریا شاهی
  79
  میانگین پخش
  157
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  پوریا شاهی

  پوریا شاهی
  79
  میانگین پخش
  157
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  • 61

  • 5 سال پیش
  بی وفا بویی.. حوال هاتو پیان وتم یارکت تارای پوشیوه.. وتم ایوه نازانن سرپوشه و خوم بوم کریوه وتیان هی بی اگا له ژین یارکت حلقه ی له دسایه.... وتم نا;انگوستیله یه و یکم حرفی خومی تیایه...... ش...
  بی وفا بویی.. حوال هاتو پیان وتم یارکت تارای پوشی...
  05:14
  • 61

  • 5 سال پیش
  05:14
  بی سلام.. امروزش با همه روزا فرق میکرد از خود صب یه حال عجیبی داشت انگار منتظر یه اتفاق عادت کرده بودم به بعضی چیزا گاهی که از فرط دلتنگی به خودش زنگ میزد چند ساعت هیچی نمیگفت انگار فقط...
  بی سلام.. امروزش با همه روزا فرق میکرد از خود ...
  04:45
  • 96

  • 5 سال پیش
  04:45
  shenoto-ads
  shenoto-ads