ماه گرفتگی

صحرا کلانتری
  8
  میانگین پخش
  311
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  ماه گرفتگی

  صحرا کلانتری
  8
  میانگین پخش
  311
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  #اننشار_نمایش_رادیویی_باشتین گروه اجرای #نمایش_رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی #باشتیننویسنده : ناهید بندهکارگردان و تدوینگر: شقایق مه...

  #اننشار_نمایش_رادیویی_باشتین


  ...

  01:06:53
  • 12

  • 2 ماه پیش
  01:06:53
  ‍ ‍ ‍#فایل_صوتی #اپیزود_بیست_و_هشتم #منتشر_گردید.#ماه_گرفتگی_های_موثر_بر_اعتیاد من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و هشتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم ب...

  ‍ ‍ ‍#فایل_صوتی

  #اپیزود_بیست_و_هشتم #منت...

  17:32
  • 7

  • 4 ماه پیش
  17:32
  گروه اجرای #نمایش_رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی #عشق پوشالیدر راستای اپیزود دهم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع حریم خصوصی و چالش‌های...

  گروه اجرای #نمایش_رادیویی

  یک اپیزود یک اج...

  27:12
  • 9

  • 5 ماه پیش
  27:12
  ‍ ‍ #اپیزود_بیست_و_هفتم #منتشر_گردید.#چالش_ها_و_ماه_گرفتگی_های_زنان_خانه_دارمن صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و هفتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم به چا...

  ‍ ‍

  #اپیزود_بیست_و_هفتم #منتشر_گردید.

  35:18
  • 7

  • 6 ماه پیش
  35:18
  عدم_استقلال_مالی_در_ایجاد_ماه_گرفتگیمن صحرا هستم یک ماه گرفتهسلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و پنجم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم به تاثیر استقلال مالی در عرصه‌های فردی و اجتما...

  عدم_استقلال_مالی_در_ایجاد_ماه_گرفتگی


  ...

  33:27
  • 3

  • 8 ماه پیش
  33:27
  انتشار نمایش‌رادیویی #انتخابگروه اجرای #نمایش_رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی #انتخابدر راستای اپیزود دوازدهم رادیو ماه‌گرفتگی با...

  انتشار نمایش‌رادیویی #انتخاب


  گ...

  25:26
  • 3

  • 8 ماه پیش
  25:26
  ‍ ‍ ‍ #اپیزود_بیست_و_چهارم #منتشر_گردید. موضوع #سلطه_گری_و_تمامیت_خواهی_در_ایجاد_ماه_گرفتگی من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و چهارم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزو...

  ‍ ‍ ‍

  #اپیزود_بیست_و_چهارم #منتشر_گردید....

  23:57
  • 5

  • 8 ماه پیش
  23:57
  ‍ ‍#اپیزود_بیست_و_سوم #منتشر_گردید. موضوع #ماه_گرفتگی_های_ناشی_از_شغل_و_محیط_کارمن صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و سوم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم به...

  ‍ ‍

  #اپیزود_بیست_و_سوم #منتشر_گردید.

  ...
  20:47
  • 5

  • 9 ماه پیش
  20:47
  ‍ ‍ ‍ #اپیزود_بیست_و_دوم #منتشر_گردید. موضوع #ماه_گرفتگی_های_موثر_بر_اضطراب_زیبایی من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و دوم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم...

  ‍ ‍ ‍

  #اپیزود_بیست_و_دوم #منتشر_گردید. <...

  30:01
  • 4

  • 10 ماه پیش
  30:01
  ‌#منتشر_گردید.چهارمین اپیزود از #رادیو_شعر_ماه_گرفتگیچهارمین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی منتشر گردید.اپیزود چهارم " شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه "شاعر م...

  #منتشر_گردید.


  چهارمین ...

  34:18
  • 4

  • 10 ماه پیش
  34:18
  ‍ ‍ ‍ #اپیزود_بیست_و_یکم #منتشر_گردید. موضوع #برچسب_های_قومیتی_و_ماه_گرفتگی من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و یکم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم ب...

  ‍ ‍ ‍

  #اپیزود_بیست_و_یکم #منتشر_گردید. <...

  30:40
  • 3

  • 10 ماه پیش
  30:40
  • 15

  • 10 ماه پیش
  گروه اجرای #نمایش_رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی #کاتدر راستای اپیزود هفتم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع #تقابل_شادی_واندوه_در_جهان_...

  گروه اجرای #نمایش_رادیویی

  یک اپیزود یک اج...

  16:02
  • 15

  • 10 ماه پیش
  16:02
  موضوع ترس از قضاوت در ایجاد ماه‌گرفتگی من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود بیستم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم به موضوع قضاوت بپردازیم؛ موضوعی که تمامی افراد ب...

  موضوع

  ترس از قضاوت در ایجاد ماه‌گرفتگی <...

  25:42
  • 3

  • 11 ماه پیش
  25:42
  گروه اجرای نمایش رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی آب نبات چوبیدر راستای اپیزود هفتم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع تقابل شادی واندوه در...

  گروه اجرای نمایش رادیویی

  یک اپیزود یک اجر...

  18:03
  • 11

  • 11 ماه پیش
  18:03
  ‌#منتشر_گردید.سومین اپیزود از #رادیو_شعر_ماه_گرفتگیسومین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی منتشر گردید.اپیزود سوم " شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه "شاعر ماه‌گرف...

  #منتشر_گردید.


  سومین اپ...

  24:24
  • 3

  • 11 ماه پیش
  24:24
  گروه اجرای #نمایش_رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی #سایکودر راستای اپیزود پنجم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع #تجربه_های_ناگوار_کودکینویسنده...

  گروه اجرای #نمایش_رادیویی

  یک اپیزود یک اج...

  52:20
  • 10

  • 11 ماه پیش
  52:20
  ‍ ‍ ‍ #اپیزود_نوزدهم #منتشر_گردید. موضوع #ماه_گرفتگی_های_روابط_والدین_و_فرزندان من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود نوزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم به موض...

  ‍ ‍ ‍

  #اپیزود_نوزدهم #منتشر_گردید.

  <...
  34:44
  • 2

  • 11 ماه پیش
  34:44
  ‌#منتشر_گردید.دومین اپیزود از #رادیو_شعر_ماه_گرفتگیدومین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگیبا مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی منتشر گردید.اپیزود دوم" شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه "شاعر ماه‌گرفته...

  #منتشر_گردید.


  دومین اپ...

  35:08
  • 2

  • 1 سال پیش
  35:08
  ‍ ‍ ‍ #اپیزود_هجدهم #منتشر_گردید. موضوع #سفری_با_ماه_گرفتگان من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود هجدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود قصد داریم به موضوع خودکشی بپردازیم، ...

  ‍ ‍ ‍

  #اپیزود_هجدهم #منتشر_گردید.

  45:32
  • 2

  • 1 سال پیش
  45:32
  #منتشر_گردیداولین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی اولین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی منتشر گردید.اپیزود اول" شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه "شاعر ماه‌گرفته:...

  #منتشر_گردید


  اولین اپیزود از ر...

  37:15
  • 18

  • 1 سال پیش
  37:15
  ‍ ‍ #اپیزود_هفدهم#منتشر_گردید. موضوع #تجربه_مجازات_و_ماه_گرفتگی من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود هفدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین._آیا شما با خاطره‌ی ناگواری (تنبیه،مجازات و......

  ‍ ‍

  #اپیزود_هفدهم#منتشر_گردید.

  30:05
  • 1

  • 1 سال پیش
  30:05
  ‍ ‍ #اپیزود_شانزدهم#منتشر_گردید. موضوع #سفری_با_ماه_گرفتگان من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود شانزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.در این اپیرود قصد داریم به مرور اپیزودهای قبلی ر...

  ‍ ‍

  #اپیزود_شانزدهم#منتشر_گردید.

  ...

  30:01
  • 7

  • 1 سال پیش
  30:01
  ‍ گروه اجرای #نمایش_رادیویییک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:نمایشنامه رادیویی سحردر راستای اپیزود چهارم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع روابط موازی نویسنده و کارگردان...

  ‍ گروه اجرای #نمایش_رادیویی

  یک اپیزود یک ...

  22:07
  • 7

  • 1 سال پیش
  22:07
  • 3

  • 1 سال پیش
  اپیزود 15...

  اپیزود 15

  35:43
  • 3

  • 1 سال پیش
  35:43
  #اپیزود_چهاردهم#منتشر_گردید. موضوع #چالش_ها_و_موانع_شغلی_و_تحصیلی_زنان من صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود چهاردهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود به مبحث چالش‌هایی که زنا...

  #اپیزود_چهاردهم#منتشر_گردید.


  ...

  01:04:53
  • 1

  • 1 سال پیش
  01:04:53
  ‍ ‍ ‍ #اپیزود_سیزدهم#منتشر_گردید. موضوع #خودسانسوری_و_ماه_گرفتگیمن صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود سیزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.در این اپیزود به مبحث خودسانسوری پرداختیم و با...

  ‍ ‍ ‍

  #اپیزود_سیزدهم#منتشر_گردید.

  39:26
  • 9

  • 1 سال پیش
  39:26
  #اپیزود_دوازدهم#منتشر_گردید. موضوع #ماه_گرفتگی_های_زندگی_مشترگمن صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود دوازدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.دوستان عزیز در این اپیزود به عواملي که موجب ایج...

  #اپیزود_دوازدهم#منتشر_گردید.


  ...

  37:29
  • 6

  • 1 سال پیش
  37:29
  موضوع:بازتاب اجتماعی بیماری‌های خاصبیماری‌ خاص چیست؟چگونه بیماری‌ خاص در خودمان و اطرافیانمان‌ موجب ایجاد انزوای اجتماعي؛ افسردگی؛ اضطراب‌؛ تنهایی و.... شده و موجب ماه‌گرفتگی‌های فردی و اجتماعی می‌شود...

  موضوع:

  بازتاب اجتماعی بیماری‌های خاص

  <...
  45:26
  • 1

  • 1 سال پیش
  45:26
  #اپیزود_دهمموضوع #حریم_خصوصی_و_چالش_های_آنمن صحرا هستم یک ماه گرفته سلام دوستان عزیز به اپیزود دهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.حریم خصوصی چیست؟رعایت و عدم رعایت حریم خصوصی افراد چگونه می‌تواند در ا...

  #اپیزود_دهم

  موضوع

  #حریم_خصوصی_و_چا...

  39:33
  • 8

  • 1 سال پیش
  39:33
  #اپیزود_نهمموضوع#تحقیر_و_ماه_گرفتگیمن صحرا هستم یک ماه گرفتهسلام دوستان عزیز به اپیزود نهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.در این اپیزود به موضوع تحقیر در ایجاد ماه‌گرفتگی پراختیم،، اینکه چه نوع از تحق...


  #اپیزود_نهم

  موضوع

  #تحقیر...

  46:02
  • 12

  • 1 سال پیش
  46:02
  #اپیزود_هشتم موضوع#تنهایی_علت_ها_و_معلول_های_آن من صحرا هستم یک ماه‌گرفته دوستان و همراهان عزیز رادیو ماه‌گرفتگی به اولین اپیزود رادیو_ماه‌گرفتگی در سال ۱۴۰۲ خوش اومدین....

  #اپیزود_هشتم

  موضوع

  #تنهایی_علت_ها_...

  31:40
  • 9

  • 1 سال پیش
  31:40
  برنامه یک اپیزود یک اجرااز برنامه‌های رادیو ماه‌‌گرفتگی اجرای گروه نمایشی مهرپویا از توان‌یابان شهر مشهدنمایش کاش بابام پولدار بودنویسنده :علیرضا ترابیکارگردان :علیرضا ترابیبازیگران:یاسین صلاحساناز رض...

  برنامه یک اپیزود یک اجرا

  از برنامه‌های را...

  20:47
  • 7

  • 1 سال پیش
  20:47
  اپیزود هفتمموضوعتقابل شادی و اندوه در جهان ماه‌گرفتگانمن صحرا هستم یک ماه گرفتهدوستان عزیزم به اپیزود هفتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.در آخرین اپیزود رادیو ماه‌گرفتگی در سال ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم....

  اپیزود هفتم

  موضوع

  تقابل شادی و اندو...

  58:44
  • 7

  • 1 سال پیش
  58:44
  رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود ششمبه مناسبت هشتم مارس روز جهانی زنانموضوع : چالش.های زنان سرپرست خانوار و زنان مستقل در جامعهمن صحرا هستم یک ماه گرفتهسلام دوستان عزیزم به اپیزود ششم از رادیو ماه‌گر...

  رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود ششم

  به مناسبت هشت...

  56:48
  • 7

  • 1 سال پیش
  56:48
  ‍#اپیزود_پنجم از #رادیو_ماه‌_گرفتگی منتشر گردید.رادیو ماه‌گرفتگیاپیزود پنجممن صحرا هستم یک ماه‌گرفتهدوستان عزیزم به اپیزود پنجم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.در این اپیزود قصد داریم از ماه گرفنگی.های...

  #اپیزود_پنجم از #رادیو_ماه‌_گرفتگی منتش...

  43:46
  • 21

  • 1 سال پیش
  43:46
  • 20

  • 1 سال پیش
  رادیو ماه‌گرفتگیاپیزود چهارممن صحرا هستم یک ماه‌گرفتهسلام دوستان عزیزم به اپیزود چهارم از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین.ممنونم که با اشتراک ماه‌گرفتگی‌ها و نظراتتون گردهمایی صداهای گرفته رو به سوی روشنا...

  رادیو ماه‌گرفتگی

  اپیزود چهارم

  من صح...

  01:09:05
  • 20

  • 1 سال پیش
  01:09:05
  • 18

  • 1 سال پیش
  ماه گرفتگی 2...

  ماه گرفتگی 2

  01:12:21
  • 18

  • 1 سال پیش
  01:12:21
  • 20

  • 1 سال پیش
  ماه گرفتگی 1...

  ماه گرفتگی 1

  09:07
  • 20

  • 1 سال پیش
  09:07
  • 19

  • 1 سال پیش
  ماه گرفتگی 3...

  ماه گرفتگی 3

  01:11:03
  • 19

  • 1 سال پیش
  01:11:03
  shenoto-ads
  shenoto-ads