• 1 سال پیش

  • 8

  • 39:33

اپیزود10حریم خصوصی وچالشهای آن

ماه گرفتگی
0
0
0

اپیزود10حریم خصوصی وچالشهای آن

ماه گرفتگی
  • 39:33

  • 8

  • 1 سال پیش

توضیحات

#اپیزود_دهم

موضوع

#حریم_خصوصی_و_چالش_های_آن


من صحرا هستم یک ماه گرفته


سلام دوستان عزیز به اپیزود دهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.


حریم خصوصی چیست؟

رعایت و عدم رعایت حریم خصوصی افراد چگونه می‌تواند در ایجاد، گسترش و یا کمرنگ‌نمودنِ ماه‌گرفتگی‌های افراد موثر باشد؟

ناامنی در حریم خصوصی چیست؟

چگونه افراد، خانواده، سیستم، نهادهای اجتماعی و در کل جامعه و هر گونه عناصر فردی و اجتماعی می‌تواند موجب ناامنی در حریم خصوصی افراد گردد؟

چه راهکارهایی برای حفظ حریم خصوصی خود انجام داده‌اید و با چه چالش‌هایی رو به رو هستید؟

آیا حس تجاوز به حریم خصوصی را تجربه کرده‌اید؟


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads