• 9 ماه پیش

  • 0

  • 34:44

اپیزودنوزدهم ماه_گرفتگی_های_روابط_والدین_و_فرزندان

ماه گرفتگی
0
0
0

اپیزودنوزدهم ماه_گرفتگی_های_روابط_والدین_و_فرزندان

ماه گرفتگی
  • 34:44

  • 0

  • 9 ماه پیش

توضیحات

‍ ‍ ‍

#اپیزود_نوزدهم #منتشر_گردید.


موضوع

#ماه_گرفتگی_های_روابط_والدین_و_فرزندان


من صحرا هستم یک ماه گرفته


سلام دوستان عزیز به اپیزود نوزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.

در این اپیزود قصد داریم به موضوع چالش‌های میان روابط والدین و فرزندان بپردازیم، چالشی که موجب تغییرات اساسی در خط سیر انتخاب‌های هر انسانی در طول تجربه‌ی زیسته‌ش خواهد شد.


ماه گرفتگان مهمان اپیزود نوزدهم:


محبوب🌗مهتاب 🌗سالومه 🌗معصوم🌗📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری

👨‍💻کارشناس: مجید شریفی

👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان


سایت #خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان :

http://mahgereftegi.com


🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:

Radiomahgereftegi@gmail.com#اپیزود_نوزدهم

#ماه_گرفتگی_های_روابط_والدین_و_فرزندان

#رادیو_ماه_گرفتگی

#خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها