دروازه تاریخ

historygateir
1.7K
میانگین پخش
70.6K
تعداد پخش
221
دنبال کننده

دروازه تاریخ

historygateir
1.7K
میانگین پخش
70.6K
تعداد پخش
221
دنبال کننده

 • 3.4K

 • 9 ماه پیش
هزاره‌های افغانستان،بازماندگان مغول یا بومی منطقه؟در طول تاریخ چه بر سر این قوم آمده است.ویدیو در کانال یوتیوب دروازه تاریخ این جاست :https://youtu.be/-jUs8K5JUcM...

هزاره‌های افغانستان،بازماندگان مغول یا بوم...

28:22
 • 3.4K

 • 9 ماه پیش
28:22
چرا بر اساس موقعیت جغرافیایی بریتانیا شرق و غرب رو مشخص میکنن؟ویدیو در کانال یوتیوب دروازه تاریخ این جاست :https://youtu.be/YLFyQipl_tE...


چرا بر اساس موقعیت جغرافیایی بریتانی...

13:14
 • 1.8K

 • 9 ماه پیش
13:14
 • 1.6K

 • 9 ماه پیش
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

20:38
 • 1.6K

 • 9 ماه پیش
20:38
تاریخ کامل و جامع پیدایش مذهب اسماعیلیه،از کجا شروع شده و رهبران این مذهب کیا هستن و الان کجان؟ویدیو در کانال یوتیوب دروازه تاریخ این جاست :https://youtu.be/eQZ3tKk4rGY...


تاریخ کامل و جامع پیدایش مذهب اسماعی...

42:49
 • 4.2K

 • 9 ماه پیش
42:49
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

08:54
 • 1.2K

 • 10 ماه پیش
08:54
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

15:44
 • 1.1K

 • 10 ماه پیش
15:44
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

22:57
 • 1.3K

 • 10 ماه پیش
22:57
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

41:35
 • 2.0K

 • 10 ماه پیش
41:35
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

20:16
 • 1.7K

 • 11 ماه پیش
20:16
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

31:19
 • 1.6K

 • 11 ماه پیش
31:19
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباط دیگری برای کانال یوتیوب استما را در یوتیوب هم دنبال کنید @historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباط دیگری برای کانال...

34:51
 • 2.4K

 • 11 ماه پیش
34:51
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

22:52
 • 1.3K

 • 11 ماه پیش
22:52
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

10:38
 • 1.2K

 • 11 ماه پیش
10:38
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

28:39
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
28:39
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

16:39
 • 1.0K

 • 1 سال پیش
16:39
 • 2.4K

 • 1 سال پیش
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

36:38
 • 2.4K

 • 1 سال پیش
36:38
کشوری که اتحادش را مدیون یک ازدواج است...در این اپیزود از یک ازدواج که نقش موثری در تاریخ اسپانیا داشت حرف میزنیم....

کشوری که اتحادش را مدیون یک ازدواج است...<...

40:05
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
40:05
 • 3.4K

 • 1 سال پیش
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

26:19
 • 3.4K

 • 1 سال پیش
26:19
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

27:42
 • 2.0K

 • 1 سال پیش
27:42
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

15:49
 • 1.7K

 • 1 سال پیش
15:49
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

22:01
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
22:01
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

38:30
 • 2.3K

 • 1 سال پیش
38:30
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

08:49
 • 835

 • 1 سال پیش
08:49
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

24:33
 • 1.1K

 • 1 سال پیش
24:33
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

21:33
 • 1.1K

 • 1 سال پیش
21:33
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

20:32
 • 1.8K

 • 1 سال پیش
20:32
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

25:26
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
25:26
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانا...

20:49
 • 1.8K

 • 1 سال پیش
20:49
پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.راه ارتباطی:آدرس کانال یوتیوب:www.youtube.com/c/historygateآدرس کانال تلگرام:https://t.me/theGateOfHistoryآدرس کانال اینستاگرام:@historygate...

پادکست درواز...

20:59
 • 1.2K

 • 1 سال پیش
20:59
نقش آلمانی ها در تحریک وقیامِ(تنگستانی ها)مردم ایران علیه انگلیس طی جنگ جهانی اول به وسیله لورنس آلمانی(https://youtu.be/VXUqGt1lxNo)...

نقش آلمانی ها در تحریک وقیامِ(تنگستانی ها)مردم ...

28:24
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
28:24
روایت حضور هلندی ها در دوره صفویه و رقابت آنها با پرتغالی ها و انگلیسی ها بر سر ایران تا پایان دادن به حضور هلندی ها در ایران توسط میرمُهّنا...

روایت حضور هلندی ها در دوره صفویه و رقابت آنها ...

11:35
 • 714

 • 1 سال پیش
11:35
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
سرزمین آسیاب های بادی برافراشته و گل های لاله،سرزمینی پَست ولی با مردمانی بلند همت.حالا با هم بریم سر وقت تاریخ هلند یا به عبارتی ندرلندز......

سرزمین آسیاب های بادی برافراشته و گل های لاله،س...

24:26
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
24:26
میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه...

میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه

22:01
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
22:01
زندگینامه امیرکبیر قسمت سوم...

زندگینامه امیرکبیر قسمت سوم

13:33
 • 843

 • 1 سال پیش
13:33
زندگینامه امیرکبیر قسمت دوم...

زندگینامه امیرکبیر قسمت دوم

36:59
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
36:59
زندگینامه امیرکبیر قسمت اول...

زندگینامه امیرکبیر قسمت اول

27:58
 • 2.6K

 • 1 سال پیش
27:58
 • 2.1K

 • 1 سال پیش
بدون شک مائو تسه تونگ مشهور ترین شخصیت تاریخی چین در قرن بیستمه، اما نظرها در مورد او به اندازه شهرتش متفاوت هستن. یعنی خیلی‌ها اونو می‌پرستن و خیلی‌ها هم اونو به عنوان دیکتاتوری ترسناک می‌شناسن. ما ت...

بدون شک مائو تسه تونگ ...

33:11
 • 2.1K

 • 1 سال پیش
33:11
 • 1.7K

 • 1 سال پیش
درست در اوج زمانی که برهمنان و روحانیون توی هند، با رفتارهاشون به مردم ظلم می‌کردن، یعنی تقریبا در قرن ششم پیش از میلاد، بودا متولد میشه و آیین بوداییزم رو پایه ریزی می‌کنه.این قسمت اختصاص داره به زند...

درست در اوج زمانی که ب...

32:47
 • 1.7K

 • 1 سال پیش
32:47
فرض کنید سال‌ها توی سوئیس زندگی میکنین و بعد از مدتها برمی گردین کشورتون و میخواهین یه شرکت تو کشور خودتون تاسیس کنین. با چه مشکلاتی روبرو میشین؟ آیا می تونین به راحتی این کار رو بکنین؟ یا قوانین دست ...

فرض کنید سال‌ها توی سوئیس زندگی میکنین و بعد از...

19:11
 • 949

 • 1 سال پیش
19:11
صحبت درباره‌ی رضا شاه همیشه واسمون یه چالش بوده؛ اون هم بخاطر اینکه دو قطبی شدیدی درباره‌اش وجود داره. یه عهده بهش لعن و نفرین میفرستن و عده‌ای هم اونو پدر ایران نوین میدونن و می‌پرستنش.چون بزگترین چا...

صحبت درباره‌ی رضا شاه ...

25:04
 • 3.0K

 • 1 سال پیش
25:04
 • 1.9K

 • 1 سال پیش
چطور پیمان یالتا دنیا را تغییر داد...

چطور پیمان یالتا دنیا را تغییر داد

29:33
 • 1.9K

 • 1 سال پیش
29:33
shenoto-ads
shenoto-ads