• 6 ماه پیش

  • 863

  • 28:39

اروپا در قرن 19

دروازه تاریخ
4
4
0

اروپا در قرن 19

دروازه تاریخ
  • 28:39

  • 863

  • 6 ماه پیش

توضیحات

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.


راه ارتباطی:


آدرس کانال یوتیوب:


www.youtube.com/c/historygate


آدرس کانال تلگرام:


https://t.me/theGateOfHistory


آدرس کانال اینستاگرام:


@historygateir


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads