• 7 ماه پیش

  • 764

  • 22:01

امپراتوری ژاپن چطور متولد شد؟

دروازه تاریخ
2
2
0

امپراتوری ژاپن چطور متولد شد؟

دروازه تاریخ
  • 22:01

  • 764

  • 7 ماه پیش

توضیحات

پادکست دروازه تاریخ راه ارتباطی دیگری برای کانال یوتیوب هست.


راه ارتباطی:


آدرس کانال یوتیوب:


www.youtube.com/c/historygate


آدرس کانال تلگرام:


https://t.me/theGateOfHistory


آدرس کانال اینستاگرام:


@historygateir


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads