• 1 سال پیش

  • 1.5K

  • 28:24

آلمانی ها در ایران در جنگ جهانی اول

دروازه تاریخ
1
1
0

آلمانی ها در ایران در جنگ جهانی اول

دروازه تاریخ
  • 28:24

  • 1.5K

  • 1 سال پیش

توضیحات

نقش آلمانی ها در تحریک وقیامِ(تنگستانی ها)مردم ایران علیه انگلیس طی جنگ جهانی اول به وسیله لورنس آلمانی

(https://youtu.be/VXUqGt1lxNo)


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads