Fancast - فن کست

© فن‌افزار
  7
  میانگین پخش
  537
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده
  پرسش و پاسخ - قسمت ۳...
  پرسش و پاسخ - قسمت ۳
  01:15:46
  • 4

  • 5 ماه پیش
  01:15:46
  پرسش و پاسخ - قسمت ۲...
  پرسش و پاسخ - قسمت ۲
  01:05:19
  • 0

  • 6 ماه پیش
  01:05:19
  پرسش و پاسخ - قسمت ۱...
  پرسش و پاسخ - قسمت ۱
  50:40
  • 0

  • 6 ماه پیش
  50:40
  امیرحسین فصیحی - بازی‌سازی و فراتر...
  امیرحسین فصیحی - بازی‌سازی و فراتر
  00:00
  • 1

  • 6 ماه پیش
  00:00
  وهاب احمدوند - تجربه کردن حوزه‌های مختلف بازی‌سازی و تکنیکال گیم دیزاینر...
  وهاب احمدوند - تجربه کردن حوزه‌های مختلف بازی‌سازی...
  00:00
  • 0

  • 7 ماه پیش
  00:00
  رضوانه فرجی - برنامه‌نویسی بک‌اند، بازی‌های آنلاین، امید و برنامه ریزی...
  رضوانه فرجی - برنامه‌نویسی بک‌اند، بازی‌های آنلاین...
  00:00
  • 0

  • 7 ماه پیش
  00:00
  سعید قلی‌زاده - تکنیکال آرت، برنامه‌نویسی پایپلاین و ساخت ابزار برای فروشگاه اپیک...
  سعید قلی‌زاده - تکنیکال آرت، برنامه‌نویسی پایپلاین...
  00:00
  • 0

  • 8 ماه پیش
  00:00
  حسن کریمی - فرآیندهای تولید بازی‌، پروژه‌های بزرگ، تعریف نقش پرودوسر...
  حسن کریمی - فرآیندهای تولید بازی‌، پروژه‌های بزرگ،...
  03:21:35
  • 5

  • 8 ماه پیش
  03:21:35
  کیان اشرفی - کانسپت آرت و هنر در ویدیوگیم...
  کیان اشرفی - کانسپت آرت و هنر در ویدیوگیم
  03:11:31
  • 13

  • 8 ماه پیش
  03:11:31
  بهرام برقعی - آغاز بازی سازی ایرانی در دهه 80، فلسفه علم و ذهن...
  بهرام برقعی - آغاز بازی سازی ایرانی در دهه 80، فلس...
  02:59:26
  • 7

  • 9 ماه پیش
  02:59:26
  مهرداد آشتیانی - راهبری استودیوی بازی‌‌سازی موبایل، دانشگاه و آموزش...
  مهرداد آشتیانی - راهبری استودیوی بازی‌‌سازی موبایل...
  02:50:09
  • 12

  • 9 ماه پیش
  02:50:09
  کسرا تهرانی - جایگاه میان‌رشته‌ای و فرآیندهای تولید...
  کسرا تهرانی - جایگاه میان‌رشته‌ای و فرآیندهای تولی...
  04:09:01
  • 6

  • 10 ماه پیش
  04:09:01
  آیدین سلسبیلی - مسیر یک هنرمند...
  آیدین سلسبیلی - مسیر یک هنرمند
  03:14:59
  • 8

  • 10 ماه پیش
  03:14:59
  اشکان رهگذر - کارآفرینی و کارگردانی انیمیشن...
  اشکان رهگذر - کارآفرینی و کارگردانی انیمیشن
  02:15:15
  • 5

  • 11 ماه پیش
  02:15:15
  علی نادعلی‌زده و محمد زهتابی - تجربه‌های موسس و رهبر تیم...
  علی نادعلی‌زده و محمد زهتابی - تجربه‌های موسس و ره...
  03:36:12
  • 4

  • 11 ماه پیش
  03:36:12
  محمد ایرجی - پیوستن به صنعت بازی‌سازی، رشد شخصی و حرکت در مسیر چشم‌انداز...
  محمد ایرجی - پیوستن به صنعت بازی‌سازی، رشد شخصی و ...
  03:54:14
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:54:14
  جاوید نجیب‌زاده - طراحی بازی، فرزندان مورتا و نقش یک طراح...
  جاوید نجیب‌زاده - طراحی بازی، فرزندان مورتا و نقش ...
  02:38:40
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:38:40
  کسرا رحیمی - کارآفرینی، تشکیل تیم بازی‌سازی مستقل...
  کسرا رحیمی - کارآفرینی، تشکیل تیم بازی‌سازی مستقل
  02:45:05
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:45:05
  امین علیاری - مسیر رشد برنامه‌نویس، کار حرفه‌ای، تحصیلات ارشد حوزه بازی‌سازی...
  امین علیاری - مسیر رشد برنامه‌نویس، کار حرفه‌ای، ت...
  02:47:45
  • 4

  • 1 سال پیش
  02:47:45
  دکتر شروین وکیلی - ایران و ایرانی، از اسطوره تا امروز...
  دکتر شروین وکیلی - ایران و ایرانی، از اسطوره تا ام...
  02:00:12
  • 29

  • 1 سال پیش
  02:00:12
  یاسر ژیان - برنامه نویسی در تیم‌های بزرگ صنعت بازی، مهاجرت و آینده...
  یاسر ژیان - برنامه نویسی در تیم‌های بزرگ صنعت بازی...
  03:07:43
  • 9

  • 1 سال پیش
  03:07:43
  قصه استواری - گفتگو با امین شهیدی...
  قصه استواری - گفتگو با امین شهیدی
  03:04:26
  • 3

  • 1 سال پیش
  03:04:26
  موضوع: دورکاری - گفتگو با محمد امینی...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با محمد امینی
  48:16
  • 4

  • 3 سال پیش
  48:16
  موضوع: دورکاری - گفتگو با شهریار ازهاریان‌فر...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با شهریار ازهاریان‌فر
  19:39
  • 8

  • 3 سال پیش
  19:39
  درباره طراحی بازی - گفتگو با آرنو آذر...
  درباره طراحی بازی - گفتگو با آرنو آذر
  02:37:26
  • 8

  • 3 سال پیش
  02:37:26
  موضوع: دورکاری - گفتگو با آرش نادری...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با آرش نادری
  30:27
  • 7

  • 3 سال پیش
  30:27
  درباره برنامه نویسی بازی - گفتگو با علی صالحی...
  درباره برنامه نویسی بازی - گفتگو با علی صالحی
  03:32:56
  • 6

  • 3 سال پیش
  03:32:56
  موضوع: دورکاری - گفتگو با امیرحسین ناطقی...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با امیرحسین ناطقی
  30:28
  • 9

  • 3 سال پیش
  30:28
  درباره هنر - گفتگو با امیرحسین عرفانی...
  درباره هنر - گفتگو با امیرحسین عرفانی
  02:28:00
  • 7

  • 3 سال پیش
  02:28:00
  موضوع: دورکاری - گفتگو با حسن مهدی اصل...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با حسن مهدی اصل
  21:16
  • 6

  • 3 سال پیش
  21:16
  پشتکار و پیشرفت در هنر و فن‌آوری انیمیشن - گفتگو با پیمان مسعودی...
  پشتکار و پیشرفت در هنر و فن‌آوری انیمیشن - گفتگو ب...
  02:09:56
  • 7

  • 3 سال پیش
  02:09:56
  موضوع: دورکاری - گفتگو با آرنو آذر...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با آرنو آذر
  37:40
  • 3

  • 3 سال پیش
  37:40
  از بازی‌های آنلاین تا تحلیل رفتار مغز انسان - گفتگو با فرزام ملک‌آرا...
  از بازی‌های آنلاین تا تحلیل رفتار مغز انسان - گفتگ...
  02:55:25
  • 5

  • 3 سال پیش
  02:55:25
  موضوع: دورکاری - گفتگو با محمد زهتابی...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با محمد زهتابی
  56:57
  • 9

  • 3 سال پیش
  56:57
  درباره نوشتن - گفتگو با متین ایزدی...
  درباره نوشتن - گفتگو با متین ایزدی
  02:19:17
  • 6

  • 3 سال پیش
  02:19:17
  موضوع: بازی سفیر عشق - گفتگو با عماد رحمانی...
  موضوع: بازی سفیر عشق - گفتگو با عماد رحمانی
  01:43:04
  • 9

  • 3 سال پیش
  01:43:04
  در مسیر خلق قصه‌ها - گفتگو با حسن کریمی...
  در مسیر خلق قصه‌ها - گفتگو با حسن کریمی
  03:19:33
  • 7

  • 3 سال پیش
  03:19:33
  موضوع: دورکاری - گفتگو با طه رسولی...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با طه رسولی
  20:48
  • 8

  • 3 سال پیش
  20:48
  شور و خلق - گفتگو با حمیدرضا نیکوفر...
  شور و خلق - گفتگو با حمیدرضا نیکوفر
  02:27:12
  • 7

  • 3 سال پیش
  02:27:12
  موضوع: دورکاری - گفتگو با احسان ابراهیم‌زاده...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با احسان ابراهیم‌زاده
  36:55
  • 8

  • 3 سال پیش
  36:55
  از کنجکاوی تا موفقیت - گفتگو با حسین مزروعی...
  از کنجکاوی تا موفقیت - گفتگو با حسین مزروعی
  03:30:54
  • 6

  • 3 سال پیش
  03:30:54
  موضوع: دورکاری - گفتگو با احمد محمدنژاد...
  موضوع: دورکاری - گفتگو با احمد محمدنژاد
  46:07
  • 9

  • 3 سال پیش
  46:07
  مدیر ماجراجو - گفتگو با مهدی بهفرراد...
  مدیر ماجراجو - گفتگو با مهدی بهفرراد
  03:12:00
  • 7

  • 3 سال پیش
  03:12:00
  گفتگو با میزبان - امیرحسین فصیحی...
  گفتگو با میزبان - امیرحسین فصیحی
  04:25:32
  • 14

  • 4 سال پیش
  04:25:32
  خروج از محدوده امن - احمد محمدنژاد...
  خروج از محدوده امن - احمد محمدنژاد
  03:19:28
  • 6

  • 4 سال پیش
  03:19:28
  جلوه‌های خدای جنگ - ساسان حقیقت...
  جلوه‌های خدای جنگ - ساسان حقیقت
  02:34:05
  • 15

  • 4 سال پیش
  02:34:05
  دل به دریا زدن - آرش نادری...
  دل به دریا زدن - آرش نادری
  03:07:41
  • 6

  • 4 سال پیش
  03:07:41
  امید و برنامه‌ریزی - مهدی فنایی...
  امید و برنامه‌ریزی - مهدی فنایی
  02:35:39
  • 8

  • 4 سال پیش
  02:35:39
  در آغوش گرفتن هنر - آروین گروسی نژاد...
  در آغوش گرفتن هنر - آروین گروسی نژاد
  03:27:59
  • 7

  • 4 سال پیش
  03:27:59
  ساخت بستری برای رقابت کوچک و بزرگ - امیرحسین ناطقی...
  ساخت بستری برای رقابت کوچک و بزرگ - امیرحسین ناطقی
  03:32:56
  • 7

  • 4 سال پیش
  03:32:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads