دولت الکترونیک

دولت الکترونیک
  47
  میانگین پخش
  326
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  دولت الکترونیک

  دولت الکترونیک
  47
  میانگین پخش
  326
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  گفت و گو با خانم یوسفی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان دامپزشکی در این گفتگو خواهیم شنید: فعالیتهای سازمان دامپزشکی در خصوص ایجاد سامانه های مختلف خدمت رسانی تگ های دام ها و سایر خدما...
  گفت و گو با خانم یوسفی مدیر کل فناوری اطلاعات و ا...
  23:04
  • 63

  • 7 سال پیش
  23:04
  گفت و گو با خانم فیروزه خیالی مدیر فناوری اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو خواهید شنید: گمرک جمهوری اسلامی به عنوان اولین سازمان در بین سازمان های الکترونیکی تهیه ی یک سیستم جامع برا...
  گفت و گو با خانم فیروزه خیالی مدیر فناوری اطلاعات...
  27:56
  • 61

  • 7 سال پیش
  27:56
  گفتگو با آقای اشعریون جانشین مدیرکل دفتر بودجه و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان حج و زیارت در این گفتگو خواهیم شنید: درباره ی ورود آقای اشریون به سازمان تغییر ابزار استفاده از سامانه های حج 8 ...
  گفتگو با آقای اشعریون جانشین مدیرکل دفتر بودجه و ت...
  38:36
  • 38

  • 7 سال پیش
  38:36
  گفتگو و مصاحبه با مهندس قاسم نعمتی مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی در این گفتگو خواهید شنید: قرار گرفتن سازمان بیمه مرکزی در بین 18 سازمان برتر تهیه ی یک سیستم مکانیزه ی جامع برای بیمه مرکزی ا...
  گفتگو و مصاحبه با مهندس قاسم نعمتی مدیر کل فناوری...
  23:32
  • 27

  • 7 سال پیش
  23:32
  گفتگو و مصاحبه با مهندس علی عبدله پور کارشناس فناوری اطلاعات سازمان نظام دامپزشکی در این گفتگو پرداخته میشود به: قرار گرفتن سازمان نظام دامپزشکی در بین 18 سازمانی که از نظر الکترونیکی شدن در رتبه ی ...
  گفتگو و مصاحبه با مهندس علی عبدله پور کارشناس فناو...
  15:06
  • 21

  • 7 سال پیش
  15:06
  در این پادکست به سراغ آقای مهندس امیر پورتحویلدار مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی کشور رفته ایم و تغییرات ملموس توسعه دولت الکترونیک را در چند سال اخیر در این سازمان بررسی کرده ایم....
  در این پادکست به سراغ آقای مهندس امیر پورتحویلدار ...
  28:36
  • 83

  • 7 سال پیش
  28:36
  مصاحبه و گفتگوی با آقای مهندس باقری اصل معاونت دولت الکترونیکی در این گفتگو پرداخته میشود به: -قرار گرفتن سازمان فناوری اطلاعات در جدول 18 سازمان برتر الکترونیکی -ارایه ی سرویس های الکترونیکی به م...
  مصاحبه و گفتگوی با آقای مهندس باقری اصل معاونت دول...
  26:50
  • 33

  • 7 سال پیش
  26:50
  shenoto-ads
  shenoto-ads