• 7 سال پیش

  • 38

  • 38:36

سازمان حج و زیارت(گفتگو با محسن اشعریون)

دولت الکترونیک
3
3
0

سازمان حج و زیارت(گفتگو با محسن اشعریون)

دولت الکترونیک
  • 38:36

  • 38

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگو با آقای اشعریون جانشین مدیرکل دفتر بودجه و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان حج و زیارت در این گفتگو خواهیم شنید: درباره ی ورود آقای اشریون به سازمان تغییر ابزار استفاده از سامانه های حج 8 خدمت سازمان حج الزیارت به مردم راهکار ها و اقدامات سازمان برای تامین امنیت افراد و سایر تغییرات انجام شده در زمینه سرویس به حجاج

shenoto-ads
shenoto-ads