• 7 سال پیش

  • 33

  • 26:50

روند توسعه الکترونیک (گفتگو با رضا باقری اصل)

دولت الکترونیک
2
2
0

روند توسعه الکترونیک (گفتگو با رضا باقری اصل)

دولت الکترونیک
  • 26:50

  • 33

  • 7 سال پیش

توضیحات
مصاحبه و گفتگوی با آقای مهندس باقری اصل معاونت دولت الکترونیکی در این گفتگو پرداخته میشود به: -قرار گرفتن سازمان فناوری اطلاعات در جدول 18 سازمان برتر الکترونیکی -ارایه ی سرویس های الکترونیکی به مردم -حمایت سازمان از ایونت ها و کسب و کارهای استارتاپی -کارهایی که قبل از معاونت مهندس باقری انجام شده بود و کارهایی که در آینده صورت خواهد گرفت. -صحبت از کسب و کارهای نوپا -آیا آمار دقیقی از کسب و کارهای موفق در دسترس هست؟؟ -برنامه های بعدی برای توانمند سازی سازمان ها با ما همراه باشید تا بشنویم صحبت های مهندس باقری اصل را در خصوص تغییرات ملموس در زمینه روند توسعه دولت الکترونیک

shenoto-ads
shenoto-ads