زاگرس‌شناسی

محمدرضا عطایی
47
میانگین پخش
328
تعداد پخش
3
دنبال کننده

زاگرس‌شناسی

محمدرضا عطایی
47
میانگین پخش
328
تعداد پخش
3
دنبال کننده

حوزه تمدنی-فرهنگی زاگرس بنا بر اطلاعات تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی زادگاه اولیه سفال و ظروف منقوش است، در هیچ نقطه دیگر جهان نظیر این هنر را همزمان با سفالینه های زاگرس نمی‌توان یافت...
حوزه تمدنی-فرهنگی زاگرس بنا بر اطلاعات تاریخی و یا...
05:58
 • 61

 • 3 سال پیش
05:58
پرسه زدن جوانان در خیابان که پیش از این با عنوان ولگردی، امری زشت قلمداد می‌شد را امروز باید به عنوان یک پدیده اجتماعی به نام خیابان‌گردی بررسی کرد....
پرسه زدن جوانان در خیابان که پیش از این با عنوان و...
04:54
 • 51

 • 3 سال پیش
04:54
خوانش بخشی از نمایشنامه «مجلس ضربت خوردن» اثر بهرام بیضایی که در آن از زبان امام علی خطابه‌ای ایراد می‌شود....
خوانش بخشی از نمایشنامه «مجلس ضربت خوردن» اثر بهرا...
03:35
 • 19

 • 3 سال پیش
03:35
نگاهی به مقاله پژوهشی نقش زنان در حفظ و ترویج گویشهای محلی به عنوان اولین نمود میراث فرهنگی ناملموس (بررسی موردی گویش نهاوندی) که در همایش بین‌المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام پذیرفته شده است....
نگاهی به مقاله پژوهشی نقش زنان در حفظ و ترویج گویش...
08:06
 • 62

 • 3 سال پیش
08:06
اینکه فلسفه را نمی‌فهمیم ایراد بزرگی است اما بزرگتر از آن، ندانستن عمق فرهنگ خودمان و غریب ماندن فرهنگ، تاريخ و فلسفه در میان جامعه‌ای است که آغازگر نیک اندیشی بوده‌اند....
اینکه فلسفه را نمی‌فهمیم ایراد بزرگی است اما بزرگت...
05:24
 • 41

 • 3 سال پیش
05:24
نوشتن که انسان را از حیوان متمایز می‌کند، امروز در جامعه ما جای خود را به سنت شفاهی داده و این تنها برای فرار از نقد شدن است....
نوشتن که انسان را از حیوان متمایز می‌کند، امروز در...
04:33
 • 60

 • 3 سال پیش
04:33
در این پادکست به مقوله خرده‌رسانه و نشریک پرداخته می‌شود....
در این پادکست به مقوله خرده‌رسانه و نشریک پرداخته ...
03:23
 • 34

 • 3 سال پیش
03:23
shenoto-ads
shenoto-ads