• 4 سال پیش

  • 34

  • 03:23

یادداشت/ نشریک چیست

زاگرس‌شناسی
0
0
0

یادداشت/ نشریک چیست

زاگرس‌شناسی
  • 03:23

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به مقوله خرده‌رسانه و نشریک پرداخته می‌شود.

با صدای
محمدرضا عطایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads