• 3 سال پیش

  • 18

  • 03:35

ماتیکان/ صحنه‌ها از ابن ملجم پر است و از علی خالی

زاگرس‌شناسی
0
0
0

ماتیکان/ صحنه‌ها از ابن ملجم پر است و از علی خالی

زاگرس‌شناسی
  • 03:35

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
خوانش بخشی از نمایشنامه «مجلس ضربت خوردن» اثر بهرام بیضایی که در آن از زبان امام علی خطابه‌ای ایراد می‌شود.

با صدای
محمدرضا عطایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads