• 4 سال پیش

  • 41

  • 05:24

یادداشت/ غربت ایرانیت در میان ما

زاگرس‌شناسی
0
0
0

یادداشت/ غربت ایرانیت در میان ما

زاگرس‌شناسی
  • 05:24

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
اینکه فلسفه را نمی‌فهمیم ایراد بزرگی است اما بزرگتر از آن، ندانستن عمق فرهنگ خودمان و غریب ماندن فرهنگ، تاريخ و فلسفه در میان جامعه‌ای است که آغازگر نیک اندیشی بوده‌اند.

با صدای
محمدرضا عطایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads