• 4 سال پیش

  • 60

  • 04:33

یادداشت/ نوشتن تمایز انسان از حیوان

زاگرس‌شناسی
0
0
0

یادداشت/ نوشتن تمایز انسان از حیوان

زاگرس‌شناسی
  • 04:33

  • 60

  • 4 سال پیش

توضیحات
نوشتن که انسان را از حیوان متمایز می‌کند، امروز در جامعه ما جای خود را به سنت شفاهی داده و این تنها برای فرار از نقد شدن است.

با صدای
محمدرضا عطایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads