پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

مریم وثوقی فر
227
میانگین پخش
1.4K
تعداد پخش
19
دنبال کننده

پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

مریم وثوقی فر
227
میانگین پخش
1.4K
تعداد پخش
19
دنبال کننده

شما در حال گوش دادن به پادکست شماره شش از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. در پادکست شماره شش، با چکامه و کوهیار برای انتخاب اولین خانه زندگیشان همراه ...
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره شش از مجموعه پ...
11:31
 • 392

 • 3 سال پیش
11:31
 • 176

 • 3 سال پیش
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره پنج از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. در پادکست شماره پنج، با کوهیار و چکامه همراه شده و در حین خرید با برچسب‌های...
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره پنج از مجموعه ...
39:44
 • 176

 • 3 سال پیش
39:44
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره چهار از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. در پادکست شماره چهار، با انتخاب و استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در اق...
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره چهار از مجموعه...
12:56
 • 139

 • 3 سال پیش
12:56
 • 255

 • 3 سال پیش
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره سه از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. در پادکست شماره سه، ما دانش خود را در زمینه استفاده بهتر از وسایل برقی و کاه...
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره سه از مجموعه پ...
16:34
 • 255

 • 3 سال پیش
16:34
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره دو از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. پادکست شماره دو، اختصاص به شرکت‌های خدمات انرژی دارد. گوش دهید تا متوجه شوید...
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره دو از مجموعه پ...
16:59
 • 99

 • 3 سال پیش
16:59
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره یک از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. پادکست شماره یک، اختصاص به مبحث هوشمندسازی در ساختمان دارد. گوش دهید و همراه...
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره یک از مجموعه پ...
18:44
 • 300

 • 3 سال پیش
18:44
shenoto-ads
shenoto-ads