• 3 سال پیش

  • 99

  • 16:59
  • 16:59

  • 99

  • 3 سال پیش

توضیحات
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره دو از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. پادکست شماره دو، اختصاص به شرکت‌های خدمات انرژی دارد. گوش دهید تا متوجه شوید چطور می‌توان از شرکت‌های خدمات انرژی کمک گرفت و مصرف انرژی را در ساختمان کاهش داد.

با صدای
الیاس گرجی
اکرم عبدی
محمد ناظمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads