• 3 سال پیش

  • 398

  • 11:31
  • 11:31

  • 398

  • 3 سال پیش

توضیحات
شما در حال گوش دادن به پادکست شماره شش از مجموعه پادکست‌های پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان هستید. در پادکست شماره شش، با چکامه و کوهیار برای انتخاب اولین خانه زندگیشان همراه شده و با مبحث مهم 19 مقررات ملی ساختمان و نقش آن در انتخاب خانه آشنا می‌شویم.

با صدای
الیاس گرجی
محمد ناظمی
اکرم عبدی
ایمان اوجیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads