پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

Amin Ardani, Marzieh Sadeqi
  40
  میانگین پخش
  4.7K
  تعداد پخش
  73
  دنبال کننده

  پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

  Amin Ardani, Marzieh Sadeqi
  40
  میانگین پخش
  4.7K
  تعداد پخش
  73
  دنبال کننده

  گمشده در خیابان...
  گمشده در خیابان
  27:20
  • 0

  • 1 روز پیش
  27:20
  مجرم تحت تعقیب...
  مجرم تحت تعقیب
  45:11
  • 1

  • 6 روز پیش
  45:11
  • 3

  • 1 هفته پیش
  ثروت کشنده...
  ثروت کشنده
  19:41
  • 3

  • 1 هفته پیش
  19:41
  جنازه ای در چمدان...
  جنازه ای در چمدان
  34:33
  • 2

  • 1 هفته پیش
  34:33
  • 1

  • 2 هفته پیش
  شیطان نابغه...
  شیطان نابغه
  34:42
  • 1

  • 2 هفته پیش
  34:42
  قاتل یازده ساله...
  قاتل یازده ساله
  29:48
  • 9

  • 2 هفته پیش
  29:48
  • 16

  • 3 هفته پیش
  مظنونین همیشگی...
  مظنونین همیشگی
  23:53
  • 16

  • 3 هفته پیش
  23:53
  راز قتل های خانه سفید...
  راز قتل های خانه سفید
  32:12
  • 9

  • 3 هفته پیش
  32:12
  • 11

  • 4 هفته پیش
  قاتلین بالفطره...
  قاتلین بالفطره
  32:17
  • 11

  • 4 هفته پیش
  32:17
  • 9

  • 1 ماه پیش
  خواب و رویا...
  خواب و رویا
  26:41
  • 9

  • 1 ماه پیش
  26:41
  • 9

  • 1 ماه پیش
  عاشقانه خونی...
  عاشقانه خونی
  23:37
  • 9

  • 1 ماه پیش
  23:37
  جنایت و مکافات...
  جنایت و مکافات
  32:10
  • 9

  • 1 ماه پیش
  32:10
  • 3

  • 1 ماه پیش
  خون و خیانت...
  خون و خیانت
  31:37
  • 3

  • 1 ماه پیش
  31:37
  قتل در قلب هالیوود...
  قتل در قلب هالیوود
  28:42
  • 4

  • 1 ماه پیش
  28:42
  اشلی لورینگ کجاست؟...
  اشلی لورینگ کجاست؟
  25:31
  • 6

  • 1 ماه پیش
  25:31
  • 8

  • 1 ماه پیش
  قتل و دروغ...
  قتل و دروغ
  32:08
  • 8

  • 1 ماه پیش
  32:08
  قتل دختر خواننده...
  قتل دختر خواننده
  29:47
  • 8

  • 1 ماه پیش
  29:47
  • 9

  • 1 ماه پیش
  اعتیاد به قتل...
  اعتیاد به قتل
  42:34
  • 9

  • 1 ماه پیش
  42:34
  زندگی مخفی و مرگبار...
  زندگی مخفی و مرگبار
  24:19
  • 11

  • 2 ماه پیش
  24:19
  قاتل سریالی گمشده...
  قاتل سریالی گمشده
  29:22
  • 9

  • 2 ماه پیش
  29:22
  بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ ...
  بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ
  23:38
  • 8

  • 2 ماه پیش
  23:38
  کابوس بریتانیا...
  کابوس بریتانیا
  99%
  31:31
  • 10

  • 2 ماه پیش
  99%
  31:31
  • 12

  • 2 ماه پیش
  پول و خون...
  پول و خون
  96%
  33:29
  • 12

  • 2 ماه پیش
  96%
  33:29
  قتل یا دفاع مشروع؟...
  قتل یا دفاع مشروع؟
  96%
  32:33
  • 5

  • 2 ماه پیش
  96%
  32:33
  میلیاردر گمشده ...
  میلیاردر گمشده
  98%
  34:10
  • 26

  • 2 ماه پیش
  98%
  34:10
  • 20

  • 2 ماه پیش
  جنایت قانونی...
  جنایت قانونی
  97%
  31:58
  • 20

  • 2 ماه پیش
  97%
  31:58
  قربانی برای شیطان...
  قربانی برای شیطان
  1%
  29:44
  • 22

  • 2 ماه پیش
  1%
  29:44
  راز گم شدن ستاره بسکتبال...
  راز گم شدن ستاره بسکتبال
  27:41
  • 23

  • 3 ماه پیش
  27:41
  چه کسی خانم معلم را کشت؟...
  چه کسی خانم معلم را کشت؟
  35:56
  • 22

  • 3 ماه پیش
  35:56
  راز گم شدن دختر جوان...
  راز گم شدن دختر جوان
  26:35
  • 18

  • 3 ماه پیش
  26:35
  هیولا در پاریس...
  هیولا در پاریس
  37:46
  • 19

  • 3 ماه پیش
  37:46
  مرگ مشکوک خانم اینفلوئنسر...
  مرگ مشکوک خانم اینفلوئنسر
  36:14
  • 26

  • 3 ماه پیش
  36:14
  قتل در شب سال نو...
  قتل در شب سال نو
  40:54
  • 17

  • 3 ماه پیش
  40:54
  بدنام ترین قاتل سریالی اسکاتلند...
  بدنام ترین قاتل سریالی اسکاتلند
  49:49
  • 15

  • 3 ماه پیش
  49:49
  • 20

  • 3 ماه پیش
  تپه های جهنمی...
  تپه های جهنمی
  43:16
  • 20

  • 3 ماه پیش
  43:16
  قاتل روانی منچستر...
  قاتل روانی منچستر
  29:02
  • 21

  • 4 ماه پیش
  29:02
  • 25

  • 4 ماه پیش
  تفریح مرگبار...
  تفریح مرگبار
  37:06
  • 25

  • 4 ماه پیش
  37:06
  قتل های خانه خون آلود...
  قتل های خانه خون آلود
  36:20
  • 25

  • 4 ماه پیش
  36:20
  • 37

  • 4 ماه پیش
  عشق کشنده...
  عشق کشنده
  27:30
  • 37

  • 4 ماه پیش
  27:30
  مرگ غیر تصادفی...
  مرگ غیر تصادفی
  36:46
  • 38

  • 4 ماه پیش
  36:46
  قاتل سریالی جکسنویل...
  قاتل سریالی جکسنویل
  36:03
  • 35

  • 4 ماه پیش
  36:03
  • 33

  • 4 ماه پیش
  مادر سنگدل...
  مادر سنگدل
  29:20
  • 33

  • 4 ماه پیش
  29:20
  • 31

  • 4 ماه پیش
  عروس مرده...
  عروس مرده
  27:47
  • 31

  • 4 ماه پیش
  27:47
  رازهای مدیر کل...
  رازهای مدیر کل
  27:14
  • 35

  • 4 ماه پیش
  27:14
  راز گم شدن زوئی کمپوس...
  راز گم شدن زوئی کمپوس
  26:43
  • 39

  • 5 ماه پیش
  26:43
  بازگشته از گور...
  بازگشته از گور
  33:20
  • 27

  • 5 ماه پیش
  33:20
  دسیسه قتل خانوادگی...
  دسیسه قتل خانوادگی
  28:07
  • 34

  • 5 ماه پیش
  28:07
  • 29

  • 5 ماه پیش
  چارلی تن...
  چارلی تن
  35:07
  • 29

  • 5 ماه پیش
  35:07
  • 39

  • 5 ماه پیش
  دنیای سوفی...
  دنیای سوفی
  37:56
  • 39

  • 5 ماه پیش
  37:56
  رازهای زندگی میشل...
  رازهای زندگی میشل
  36:14
  • 38

  • 5 ماه پیش
  36:14
  shenoto-ads
  shenoto-ads