پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

Amin Ardani, Marzieh Sadeqi
  42
  میانگین پخش
  2.4K
  تعداد پخش
  48
  دنبال کننده

  پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

  Amin Ardani, Marzieh Sadeqi
  42
  میانگین پخش
  2.4K
  تعداد پخش
  48
  دنبال کننده

  سلامدر این ویدیو سراغ یکی از عجیب ترین پرونده های جنایی در تاریخ آمریکا رفته ایمجایی که هربرت مالین با توهم نجات زمین از زلزله دست به جنایاتی می زنداین مرد با تصور نجات زمین از زلزله اقداماتی انجام دا...

  سلام

  در این ویدیو سراغ یکی از عجیب ترین پ...

  53:23
  • 11

  • 1 ماه پیش
  53:23
  انتخاب بین مرگ و زندگی دوراهی خیلی بدی است و در پرونده جنایی امروز این انتخاب برای دختری به نام آلیسون پیش میایدآلیسون بوتا یا آلیسون باتا اهل آفریقای جنوبی بود و در یک شب اتفاقی برایش رخ می دهد که او...

  انتخاب بین مرگ و زندگی دوراهی خیلی بدی است و در...

  53:23
  • 17

  • 1 ماه پیش
  53:23
  سلامامیدوارم خوب باشیدچیزی از قاتلی با لقب مار بوآ شنیده اید؟روس ها در نامگذاری قاتلینشان هم عجیب و غریبنددر این پرونده به سراغ قاتلی با لقب مار بوآ رفته ایماین پرونده جنایی یکی از پر سر و صدا ترین پر...

  سلام

  امیدوارم خوب باشید

  چیزی از قات...

  53:24
  • 25

  • 1 ماه پیش
  53:24
  سلامامیدوارم خوب باشیدهر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک این ضرب المثل دقیقا برای پرونده امروز ساخته شده استپلیسی که قاتل بود دقیقا شبیه به نمکی است که گندیده استاین پرونده یکی از پرونده...

  سلام

  امیدوارم خوب باشید

  هر چه بگندد...

  27:55
  • 18

  • 1 ماه پیش
  27:55
  • 14

  • 2 ماه پیش
  سلامعشق یکی از زیباترین اتفاقت زندگی هر انسان است اما اگر این عشق خون آلود شود چه؟در این ویدیو سراغ یکی از پرونده های جنایی معروف آمریکا رفته ایم جایی که دو زوج درگیر اتفاقاتی پیچیده شده و عشق بین آن ...

  سلام

  عشق یکی از زیباترین اتفاقت زندگی هر ...

  53:24
  • 14

  • 2 ماه پیش
  53:24
  • 22

  • 2 ماه پیش
  سلامامیدوارم خوب باشیدچیزی از خواهران ترسناک شنیده اید؟در این پرونده به سراغ خواهران ترسناک رفته ایماین پرونده جنایی یکی از پر سر و صدا ترین پرونده های جنایی دنیا بوده استپرونده ای که در آن دو خواهر ب...

  سلام

  امیدوارم خوب باشید

  چیزی از خوا...

  53:24
  • 22

  • 2 ماه پیش
  53:24
  سلامدو دهه کشتار قسمت کوچکی از فعالیت های قاتل رودخانه گرین است که در این ویدیو به آن پرداخته ایمپرونده جنایی قاتل رودخانه گرین یکی از پیچیده ترین پرونده های جنایی تاریخ آمریکا است که حل کردن آن حدود ...

  سلام

  دو دهه کشتار قسمت کوچکی از فعالیت ها...

  53:24
  • 22

  • 2 ماه پیش
  53:24
  لطفا این چند خط را بخوانید ماجرایی براتون آماده کردیم که آدمی خشمش رو به امید تبدیل میکنه و تا وقتی حقش رو نمیگیره آروم نمیشهدر این پرونده از سری پرونده های جنایی سراغ مری وینسنت رفته‌ایم دختری که در ...

  لطفا این چند خط را بخوانید

  ماجرایی براتو...

  53:24
  • 37

  • 2 ماه پیش
  53:24
  سلام دوستانامیدوارم خوب باشینامروز میخواهیم سری به یکی از پرونده های جنایی معروف دنیا بزنیمپرونده جنایی که در آن قتل و سروده های انجیل با هم تنیده شده و تبدیل به یک تراژدی دردناک می شوداین داستان واقع...

  سلام دوستان

  امیدوارم خوب باشین

  امرو...

  53:24
  • 44

  • 3 ماه پیش
  53:24
  سلامامیدوارم خوب باشیدچیزی از قاتل خونسرد شنیده اید؟در این پرونده به سراغ قاتل خونسرد رفته ایماین پرونده جنایی یکی از پر سر و صدا ترین پرونده های جنایی دنیا بوده استپرونده ای که در آن جوانا شخصیت اصلی...

  سلام

  امیدوارم خوب باشید

  چیزی از قات...

  53:24
  • 62

  • 3 ماه پیش
  53:24
  زوج باربی و کن یکی از معروفترین عروسک‌های ساخته شده در طول تاریخ هستند و به زوج های زیبا و عاشق نیز لقب زوج باربی و کن را می‌دهنداما در این پرونده جنایی سراغ یک زوج قاتل رفته ایم که به زوج باربی و کن ...

  زوج باربی و کن یکی از معروفترین عروسک‌های ساخته...

  53:24
  • 46

  • 3 ماه پیش
  53:24
  سلامامروز میخواهیم سری به کشور روسیه بزنیم و داستان واقعی آدمخواری یک مرد در روسیه را بررسی کنیماین پرونده یکی از پرونده های جنایی عجیب و غریب است که بدون شک باعث تعجب شما هم می‌شود. مردی با کمال خونس...

  سلام

  امروز میخواهیم سری به کشور روسیه بزن...

  53:24
  • 25

  • 3 ماه پیش
  53:24
  پرونده های جنایی حل نشده یکی از پرمخاطب ترین پرونده ها هستنددر این ویدیو هم ما سراغ یکی از پرونده های جنایی حل نشده تاریخ رفته ایم جایی که راز جنایت پنهان در پاناما را روایت کرده ولی این راز هیچوقت بر...

  پرونده های جنایی حل نشده یکی از پرمخاطب ترین پر...

  53:24
  • 59

  • 4 ماه پیش
  53:24
  درود دوستاناسرار گم شدن سارا استرن یکی از پرونده های جنایی جنجالی در سال های اخیر بوده استسارا که شخصیتی هنرمند و احتماعی داشت یک روز برای همیشه گم شد و تا مدت ها خبری از سرنوشت وی نبودگم شدن سارا تب...

  درود دوستان

  اسرار گم شدن سارا استرن یکی ا...

  33:31
  • 108

  • 4 ماه پیش
  33:31
  درود دوستانخیلی از مقتول ها در طول تاریخ هستند که مظلومانه کشته شده اند و عنوان مظلوم ترین مقتول تاریخ را شاید بتوان به افراد بسیار زیادی نسبت داددر این پرونده از سری پرونده های جنایی پادکست فیکشن سرا...

  درود دوستان

  خیلی از مقتول ها در طول تاریخ...

  27:06
  • 59

  • 4 ماه پیش
  27:06
  دلقک ها برای بعضی از افراد بسیار ترسناک هستند، حالا اگر اون دلقک قاتل باشد که برای همه ترسناک استیکی از معروف ترین قاتلین سریالی دنیا هم یک دلقک بود که در آمریکا فعالیت میکرددر این ویدیو سراغ یکی از م...

  دلقک ها برای بعضی از افراد بسیار ترسناک هستند، ...

  53:25
  • 46

  • 4 ماه پیش
  53:25
  امروز سراغ یکی از پرونده های جنایی حل نشده رفته ایمپرونده جنایی آمریکایی که در آن یک زوج خوشبخت و خوشحال دچار اتفاقی تراژیک شده و زندگیشان دگرگون می شود. اتفاقی که ریشه در اسرار قتل در آتش و خون داردم...

  امروز سراغ یکی از پرونده های جنایی حل نشده رفته...

  53:25
  • 33

  • 5 ماه پیش
  53:25
  امروز سراغ یکی از پرونده های جنایی دنیا رفته ایم که اتفاقا خیلی از قدیمی نیستدر این پرونده جنایی آمریکایی مردی بسیار باهوش و با نظم در قواره یک قاتل سریالی حاضر شده و باعث تعجب بسیاری از رسانه می شودت...

  امروز سراغ یکی از پرونده های جنایی دنیا رفته ای...

  53:25
  • 60

  • 5 ماه پیش
  53:25
  امروز میخواهیم سراغ پرونده جنایی مردی برویم که تشنه قتل بودسراغ یکی از قاتلین سریالی آمریکا که در سال های طولانی باعث وحشت مردم شده بود و لقب های متفاوتی از جمله قاتل ایالت طلایی، قاتل گره الماس و چند...

  امروز میخواهیم سراغ پرونده جنایی مردی برویم که ...

  53:25
  • 72

  • 5 ماه پیش
  53:25
  در پرونده جنایی امروز سراغ یکی از عجیب‌ و غریب ترین پرونده های جنایی چند دهه اخیر رفته ایمپرونده ای که در آن دختری با پدر بیولوژیک خود ازدواج کرده و در مسیر اشتباهی قدم می گذاردزیبایی خیره کننده کیتی ...

  در پرونده جنایی امروز سراغ یکی از عجیب‌ و غریب ...

  53:25
  • 51

  • 5 ماه پیش
  53:25
  در این ویدیو سری به پرونده مستند عجیب و غریب جیسی دوگارد می‌زنیمجایی که دختری برای ۱۸ سال در خانه وحشت فلیپ گاریدو و زنش زندانی شده بود، ۱۸ سال زندگی در اسارت باورنکردنیهفلیپ و زنش یکی از سنگدل ترین ج...

  در این ویدیو سری به پرونده مستند عجیب و غریب جی...

  53:25
  • 50

  • 7 ماه پیش
  53:25
  سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشهامروز میخواهیم یکی از جنجالی ترین پرونده جنایی تاریخ آمریکا رو بررسی کنیمپرونده ای که مردی به نام استیون اوری دو بار جداگانه به حبس ابد و قتل متهم شده استبرای شنیدن...

  سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه

  امرو...

  53:25
  • 38

  • 8 ماه پیش
  53:25
  درود به همه دوستای قدیمی و جدید مادربزرگ مهربان و خندان این پرونده جنایی با بقیه مادربزرگ ها فرق داردداستان ولما بارفیلد مادربزرگی که وارد یک پرونده جنایی با چند مقتول شده و راه فراری نداردبرای شنیدن ...

  درود به همه دوستای قدیمی و جدید

  مادربزرگ...

  53:25
  • 31

  • 8 ماه پیش
  53:25
  سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشهپرونده امروز پرونده عجیب و غریبیه، داستان آدمهای معمولی ایه که نمیدونن از کجا ولی درگیر پرونده جنایی می شوندپرونده جنایی رز لرنر یکی از معروف ترین و پر سروصداترین ...

  سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه

  پرون...

  23:17
  • 46

  • 8 ماه پیش
  23:17
  درود به همه دوستای قدیمی و جدید احتمالا بعد از دیدن این پرونده دهانتان از تعجب باز بماندپرونده جنایی که در آن اتفاق زیادی حول محور اینترنت و اعتیاد به زیبایی و اینترنت می‌افتداین پرونده یکی از جنجالی ...

  درود به همه دوستای قدیمی و جدید

  احتمالا ...

  34:08
  • 62

  • 8 ماه پیش
  34:08
  سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشهامروز سراغ یکی از پرونده های جنایی آمریکا رفته‌ایمپرونده جنایی که در آن دختری به نام کوریان درگیر ماجرایی می‌شود که هیچوقت فکرش را هم نمیکردبرای شنیدن پرونده مستند ...

  سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه

  امرو...

  53:25
  • 44

  • 8 ماه پیش
  53:25
  سلام به همه امیدوارم خوب باشینپرونده‌ای که امروز سراغش رفتیم یکی از پرونده های جنایی معروف اروپاست. پرونده جنایی شارون کارهشارون کار به عنوان جوانترین قاتل انلگستان شناخته میشه و به دختر شیطان معروف ش...

  سلام به همه امیدوارم خوب باشین

  پرونده‌ای ...

  12:09
  • 39

  • 9 ماه پیش
  12:09
  سلامپرونده ای که امروز بررسی می کنیم یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی در سال های اخیر استپرونده ای که خانم جوانی به نام سارا اورارد در سال ۲۰۲۱ از منزل خارج شده و ناپدید می شودبرای شنیدن پرونده جنا...

  سلام

  پرونده ای که امروز بررسی می کنیم یکی...

  53:25
  • 43

  • 9 ماه پیش
  53:25
  سلام بچه هاامیدوارم حالتون خوب باشه، پرونده امروز یکی از پرونده های جنایی آمریکایی استجایی که در آن دختری به نام کسی استادرت قربانی جوزدگی چند نفر دیگر می‌شود. قاتلانی که با دیدن فیلم جیغ تصمیم به کار...

  سلام بچه ها

  امیدوارم حالتون خوب باشه، پرو...

  53:25
  • 43

  • 9 ماه پیش
  53:25
  سلامامیدوارم حالتون خوب باشه، پرونده‌ای که امروز بررسی می‌کنیم پرونده دردناک و یکی از معروف‌ترین پرونده های جنایی تاریخ آمریکا است.جایی که آدم‌های آن بعد از رسیدن به جایگاهی گذشته خود را فراموش کرده و...

  سلام

  امیدوارم حالتون خوب باشه، پرونده‌ای ...

  53:26
  • 65

  • 9 ماه پیش
  53:26
  پرونده جنایی‌ که امروز به آن میپردازیم مربوط به کشور آمریکا بوده و به عنوان یکی از شناخته شده ترین پرونده های جنایی آمریکا معروف شده استماجرایی که در آن یک زوج بسیار خوشبخت در کنار هم به خوشی زندگی کر...

  پرونده جنایی‌ که امروز به آن میپردازیم مربوط به...

  53:26
  • 45

  • 10 ماه پیش
  53:26
  راننده های کامیون هم میتوانند قاتل باشند. کیث جسپرسون هم یکی از همین هاستپرونده جنایی‌ که امروز به آن میپردازیم یکی از معروف ترین و مخوف ترین پرونده های جنایی آمریکا استماجرایی که در آن یک راننده کامی...

  راننده های کامیون هم میتوانند قاتل باشند. کیث ج...

  53:26
  • 64

  • 10 ماه پیش
  53:26
  پرونده جنایی اسرار خانه وحشت آریل کاسترو یکی از جنجالی ترین و مخوف ترین پرونده های جنایی در جهان استپرونده ای که دیدن و شنیدن آن یادآور ماجرای سعید و خانه وحشت تهران استآریل کاسترو برای سالیان متوالی ...  پرونده جنایی اسرار خانه وحشت آری...

  25:32
  • 49

  • 10 ماه پیش
  25:32
  پرونده جنایی یک ایرانی ساکن آمریکا از آن دسته پرونده های جنایی جنجالی در چند سال اخیر استنرگس شفیعی راد با حمید دانا در ایران ازدواج کرده و ماحصل این ازدواج فرزندگی به نام دنیل دانا استاما زندگی این ۳...

  پرونده جنایی یک ایرانی ساکن آمریکا از آن دسته پ...

  12:40
  • 36

  • 10 ماه پیش
  12:40
  پرونده جنایی آندره چیکاتیلو یکی از مخوف ترین و جنجالی ترین پرونده های جنایی در جهان استجایی که مردی با شخصیت و پدربزرگی که صاحب چند نوه بود، تبدیل به کابوس روسیه شده بودبرای شنیدن پرونده جنایی آندره چ...

  پرونده جنایی آندره چیکاتیلو یکی از مخوف ترین و ...

  53:26
  • 72

  • 11 ماه پیش
  53:26
  پرونده جنایی مفقود شدن بریتنی درکسل یکی از مرموزترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی دهه‌های اخیر آمریکا استاین دختر جوان در ۱۷ سالگی گم شده و هیچ اثری از او تا ۱۳ سال بعد به دست نیامد تا اینکه بالاخره...

  پرونده جنایی مفقود شدن ...

  19:09
  • 44

  • 11 ماه پیش
  19:09
  عشق می‌تواند زندگی ما را نجات دهد ولی گاهی اوقات همان عشق ممکن است وسیله‌ هولناکی برای کشتار و قتل باشد. قاتل عاشق از قاتلی که از روی نفرت آدم می کشد خطرناک‌تر استاد گین پدر معنوی مشهورترین قاتلان سین...

  عشق می‌تواند زندگی ما را نجات دهد ولی گاهی اوقا...

  53:26
  • 106

  • 1 سال پیش
  53:26
  ارواح می‌توانند خوب یا بد باشند، می‌توانند کنار شما آرام زندگی کنند یا شما را آزار دهند و به‌جنون بکشانند اگر وارد خانه‌ای شدید که اوضاع در آن طبیعی نبود، اشیا تکان می‌خورد وگم میشد برای سلامتی خودتان...

  ارواح می‌توانند خوب یا...

  53:26
  • 98

  • 1 سال پیش
  53:26
  خوابگاه‌ها گاهی میتوانند خواب را از شما بگیرند، آنقدر سریع و نزدیک که فرصت نکنید خودتان را نجات دهید، در این اپیزود شما به یکی از خوابگاه‌های عجیبی می‌روید که همیشه آرامش را از میهمانانش می‌گیرد.این ا...

  خوابگاه‌ها گاهی میتوانند خواب را از شما بگیرند،...

  53:26
  • 69

  • 2 سال پیش
  53:26
  بازنشستگی وقت خوبیه برای رها کردن تمام فشارها و استرس‌هایی که سال‌ها بخاطر کارت داشتیوقتی بازنشسته شدی باید راهی پیدا کنی که سرت رو گرم کنی، اما همه راه راحت را انتخاب نمی‌کنند. بعضی‌ها ترجیح می‌دهند ...

  بازنشستگی وقت خوبیه برای رها کردن تمام فشارها و...

  53:26
  • 28

  • 2 سال پیش
  53:26
  همیشه بین دنیای ما و دنیایی که از آن میترسیم مرزهای محکمی وجود دارد، گاهی در بعضی نقاط جهان این مرزها باریک میشوند، آنقدر باریک که موجوداتی شبیه به کابوس هایمان وارد دنیای ما میشوند و میخواهند اختیار ...

  همیشه بین دنیای ما و دنیایی که از آن میترسیم مر...

  53:27
  • 28

  • 2 سال پیش
  53:27
  در قحطی چین بچه‌های زیر ۱۴ سال جرات نداشتند تنها در خیابان بگردند، چون ممکن بود دزدیده شوند و در مغازه‌های قصابی تکه‌تکه شده و فروخته شوند.همیشه مواظب پشت سرتان باشید، شاید کسی خیلی گرسنه باشد...حامی ...

  در قحطی چین بچه‌های زیر ۱۴ سال جرات نداشتند تنه...

  53:27
  • 30

  • 2 سال پیش
  53:27
  گاهی نباید معامله کرد، گاهی نباید از کسانی که نمی‌شناسیم لطفی قبول کنیم شاید قرار باشد هزینه‌ی آن را بعدها پرداخت کنیم.در این اپیزود «من می‌ترسم» باز هم به سراغ یک داستان دیگر از شما رفتیم.حامی این قس...

  گاهی نباید معامله کرد، گاهی نباید از کسانی که ن...

  21:53
  • 36

  • 2 سال پیش
  21:53
  حتما می‌دونید که حیوانات  از ما آدم‌ها حواس قوی‌تری دارند و گاهی چیزی که حتی ما نمی‌بینیم رو حس می‌کنند.اگر باهوش باشید اخطارهای حیوان‌های خونگیتون رو جدی می‌گیرید.این اپیزود با حمایت شما ساخته ش...

  حتما می‌دونید که حیوانات  از ما آدم‌ها حوا...

  53:27
  • 18

  • 3 سال پیش
  53:27
  • 21

  • 3 سال پیش
  ترس یکی از حس‌های جدا نشدنی زندگی انسان بوده و خواهد بود. از انسان نخستین همراه انسان آمده و هربار یک دلیل متفاوت داشته است. واهمه برای شما می‌گوید بشر از چه چیزهایی می‌ترسیده و می‌ترسد.واهمه دوم به د...

  ترس یکی از حس‌های جدا نشدنی زندگی انسان بوده و ...

  16:12
  • 21

  • 3 سال پیش
  16:12
  رود راوی از میان لاهور می‌گذرد و با خود باقی‌مانده‌ی کسانی را می‌برد که زمانی صدای خنده‌شان کوچه‌های اطراف منار پاکستان را پر می‌کرد.جاوید اقبال هیچ چیز باقی نمی‌گذاشت.حامی این قسمت: اسنپ مارکت ب...

  رود راوی از میان لاهور می‌گذرد و با خود باقی‌ما...

  20:55
  • 43

  • 3 سال پیش
  20:55
  موجوداتی که با ما زندگی می‌کنند همیشه بی‌خطر و بی‌صدا نیستند، گاهی آن‌چنان به امنیت ‌و آرامش‌ روز و شبمان چنگ می‌زنند که آرزوی یک شب خوابیدن بدون نگاه‌های خیره بر دلمان می‌ماند.این قسمت پادکست فیکشن ب...

  موجوداتی که با ما زندگی می‌کنند همیشه بی‌خطر و ...

  53:27
  • 26

  • 3 سال پیش
  53:27
  • 13

  • 3 سال پیش
  توضیحات کوتاه و مهم در مورد دلیل تاخیر این مدت و ادامه روند فعالیت پادکست فیکشن Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information....
  توضیحات کوتاه و مهم در مورد دلیل تاخیر این مدت و ا...
  53:27
  • 13

  • 3 سال پیش
  53:27
  آدمهایی که دخترها رو سوار ماشینشون میکنن دو دستهاند، یا آدمکش هستن یا فقط میخوان تفریح کنن. من شبیه آدمکشها نبودم و همین برام کافی بود تا بتونم دخترها رو سوار کنم و ببرم جایی که میخوام.تهیه و روایت: ا...

  آدمهایی که دخترها رو سوار ماشینشون میکنن دو دست...

  53:27
  • 23

  • 3 سال پیش
  53:27
  • 15

  • 3 سال پیش
  ترس یکی از حس‌های جدا نشدنی زندگی انسان بوده و خواهد بود. از انسان نخستین همراه انسان آمده و هربار یک دلیل متفاوت داشته است. واهمه برای شما می‌گوید بشر از چه چیزهایی می‌ترسیده و می‌ترسد.واهمه یکم به آ...
  ترس یکی از حس‌های جدا نشدنی زندگی انسان بوده و خوا...
  53:27
  • 15

  • 3 سال پیش
  53:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads