• 2 سال پیش

  • 190

  • 03:18
استراتژی - استراتژی لیمو ترش

استراتژی - استراتژی لیمو ترش

مدیران ایران
0
استراتژی - استراتژی لیمو ترش
  • 03:18

  • 190

  • 2 سال پیش

استراتژی - استراتژی لیمو ترش

مدیران ایران
0

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads