• 2 سال پیش

  • 53

  • 08:03
پوشان - 109_تفاوت_قارن_و_مهراب_با_نوذر_۴۹

پوشان - 109_تفاوت_قارن_و_مهراب_با_نوذر_۴۹

پوشان
0
پوشان - 109_تفاوت_قارن_و_مهراب_با_نوذر_۴۹
0
0

پوشان - 109_تفاوت_قارن_و_مهراب_با_نوذر_۴۹

پوشان
  • 08:03

  • 53

  • 2 سال پیش

توضیحات
با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل های صوتی کوتاه، در دسترس هم میهنان بگذاریم.
تماس با ما:
@aQara

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads