• 4 سال پیش

  • 112

  • 08:51

پوشان - 105- ناموس شاهنامه ایران است نه شبستان ۴۷ ستاره صبح ۴ دی

پوشان
0
0
0

پوشان - 105- ناموس شاهنامه ایران است نه شبستان ۴۷ ستاره صبح ۴ دی

پوشان
  • 08:51

  • 112

  • 4 سال پیش

توضیحات
با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل های صوتی کوتاه، در دسترس هم میهنان بگذاریم.
تماس با ما:
@aQara

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads