• 2 سال پیش

  • 21

  • 01:25:34
کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه هجدهم

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه هجدهم

دکتر مسعود درخشان
0
کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه هجدهم
  • 01:25:34

  • 21

  • 2 سال پیش

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه هجدهم

دکتر مسعود درخشان
0

توضیحات
صوت‌های تدریس کاربرد ریاضیات در اقتصاد توسط استاد درخشان

با صدای
دکتر مسعود درخشان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads