• 6 سال پیش

  • 20

  • 13:51

گفتگوی تیوال با حسن باستانی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با حسن باستانی

آوای تیوال
  • 13:51

  • 20

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با حسن باستانی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش صبح یه روز لعنتی

با صدای
حسن باستانی
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads