• 5 سال پیش

  • 16

  • 13:51
گفتگوی تیوال با حسن باستانی

گفتگوی تیوال با حسن باستانی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با حسن باستانی
0
0

گفتگوی تیوال با حسن باستانی

آوای تیوال
  • 13:51

  • 16

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با حسن باستانی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش صبح یه روز لعنتی

با صدای
حسن باستانی
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads