• 6 سال پیش

  • 26

  • 10:29

گفتگوی تیوال با هانی نجم، سیاوش مقیمیان، اونیش امین الهی، ساسان مویدی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با هانی نجم، سیاوش مقیمیان، اونیش امین الهی، ساسان مویدی

آوای تیوال
  • 10:29

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با هانی نجم، سیاوش مقیمیان، اونیش امین الهی، ساسان مویدی / هنرمندان نمایشگاه انسان دشواری وظیفه است. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایشگاه گروهی انسان دشواری وظیفه است(2)

با صدای
هنرمندان نمایشگاه انسان دشواری وظیفه است
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads