• 6 سال پیش

  • 21

  • 13:33

گفتگوی تیوال با علیرضا قربان زاده

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با علیرضا قربان زاده

آوای تیوال
  • 13:33

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با علیرضا قربان زاده / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش پادشاه تنبل و پدربزرگ دانا

با صدای
علیرضا قربان زاده
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads