• 6 سال پیش

  • 21

  • 18:53

گزارش آوای تیوال از نمایش شرق دور شرق نزدیک

آوای تیوال
0
0
0

گزارش آوای تیوال از نمایش شرق دور شرق نزدیک

آوای تیوال
  • 18:53

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش شرق دور شرق نزدیک گفتگو با - حمیدرضا نعیمی/ نویسنده و کارگردان - حامد بهداد/ بازیگر - کتانه افشاری نژاد/ بازیگر - بهناز نازی/ بازیگر گفتگو کننده: محمد عسگری درباره نمایش شرق دور شرق نزدیک

با صدای
حمیدرضا نعیمی
حامد بهداد
کتانه افشاری نژاد
بهناز نازی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads