• 6 سال پیش

  • 20

  • 07:43

گفتگوی تیوال با فرشید پارسی کیا

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با فرشید پارسی کیا

آوای تیوال
  • 07:43

  • 20

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با فرشید پارسی کیا / گردآورنده نمایشگاه انسان دشواری وظیفه است. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایشگاه گروهی انسان دشواری وظیفه است(2)

با صدای
فرشید پارسی کیا
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads