• 5 سال پیش

  • 29

  • 25:11
گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور

گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور
0
0

گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور

آوای تیوال
  • 25:11

  • 29

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره اپرای عروسکی خیام

با صدای
بهروز غریب پور
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads