• 5 سال پیش

  • 9

  • 12:19
گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی

گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی
0
0

گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی

آوای تیوال
  • 12:19

  • 9

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی / کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

با صدای
شهرام گیل آبادی
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads