• 6 سال پیش

  • 24

  • 11:08

گفتگوی تیوال با امیر دژاکام

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با امیر دژاکام

آوای تیوال
  • 11:08

  • 24

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با امیر دژاکام / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش نیلوفر و نفت

با صدای
امیر دژاکام
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads