• 5 سال پیش

  • 21

  • 11:08
گفتگوی تیوال با امیر دژاکام

گفتگوی تیوال با امیر دژاکام

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با امیر دژاکام
0
0

گفتگوی تیوال با امیر دژاکام

آوای تیوال
  • 11:08

  • 21

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با امیر دژاکام / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش نیلوفر و نفت

با صدای
امیر دژاکام
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads