• 6 سال پیش

  • 20

  • 12:13

گزارش آوای تیوال از نمایش تقدیم به ایتالو کالوینو

آوای تیوال
0
0
0

گزارش آوای تیوال از نمایش تقدیم به ایتالو کالوینو

آوای تیوال
  • 12:13

  • 20

  • 6 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش تقدیم به ایتالو کالوینو گفتگو با - منصور صلواتی/ کارگردان - فریبا خادمی/ بازیگر - حمیدرضا معدن کن/ بازیگر - فرزاد برهمن/ بازیگر - مژگان حسین زاده/ بازیگر گفتگو کننده: محمد عسگری درباره نمایش تقدیم به ایتالو کالوینو

با صدای
عوامل نمایش تقدیم به ایتالو کالوینو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads