• 6 سال پیش

  • 25

  • 14:45

گفتگوی تیوال با علی شمس

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با علی شمس

آوای تیوال
  • 14:45

  • 25

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با علی شمس / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش شب دشنه های بلند

با صدای
علی شمس
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads