• 6 سال پیش

  • 23

  • 03:50

کار آفرین محبوب من:استیو جابز

آرمان وی سی
2
توضیحات
توصیفات شایان باستانی کارشناس توسعه کسب و کار شرکت حرکت اول درباره ی استیو جابز کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads