• 1 سال پیش

  • 146

  • 24:46

سریال صوتی «مسافر» قسمت سوم

رادیو جاده
1
1
0

سریال صوتی «مسافر» قسمت سوم

رادیو جاده
  • 24:46

  • 146

  • 1 سال پیش

توضیحات
بهزاد که سرباز جوان را در خطر بازداشت توسط دژبان مرکزی میبیند، خود را به آنها رسانده و با پا در میانی سعی میکند سرباز را از چنگ دژبان خشمگین رها کند. در این هنگام حقیقتی تکان دهنده آشکار می شود که....!!

با صدای
امیر آوا
نسا بخشی
امید اطلسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads