• 1 سال پیش

  • 167

  • 25:54

سریال صوتی «مسافر» قسمت دوم

رادیو جاده
2
2
0

سریال صوتی «مسافر» قسمت دوم

رادیو جاده
  • 25:54

  • 167

  • 1 سال پیش

توضیحات
بهزاد، راوی داستان در محوطه ی ترمینال با سرباز جوانی مواجه می شود که برای تهیه بلیط اتوبوس با مشکل مواجه شده. بهزاد پرداخت بهای بلیط را بر عهده میگیرد اما سرباز به شکلی عجیب، از صحبت با بهزاد پرهیز میکند. در این هنگامه و پیش از حرکت اتوبوس، دژبانی، سرباز جوان را به دلیل عدم رعایت موازین انظباتی، به قصد بازداشت احضار میکند. سرباز که خود را در معرض خطر میبیند...!!!

با صدای
امیر آوا
نسا بخشی
امید اطلسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads