• 1 سال پیش

  • 267

  • 26:02

سریال صوتی «مسافر» قسمت اول

رادیو جاده
3
3
0

سریال صوتی «مسافر» قسمت اول

رادیو جاده
  • 26:02

  • 267

  • 1 سال پیش

توضیحات
بهزاد، راوی داستان، جوانی است که به عنوان توزیع کننده ی کالا، سراسر هفته را در سفر می گذارند و از نقطه ای به نقطه ی دیگر کشور در رفت و آمد است. بهزاد برای تهیه بلیط اتوبوس به مقصد آستارا به مقابل پیشخوان میرسد که...!!!؟

با صدای
امیر آوا
نسا بخشی
امید اطلسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads