• 1 سال پیش

  • 392

  • 36:53

نمایش جنایی «باران سهمگین» قسمت پایانی

رادیو جاده
5
5
1

نمایش جنایی «باران سهمگین» قسمت پایانی

رادیو جاده
  • 36:53

  • 392

  • 1 سال پیش

توضیحات
سپیده و حمیدرضا در تلاش برای یاری رساندن به دختر حادثه دیده، او را به مسافرخانه ای سر راهی انتقال میدهند. در این میان با حضور تصادفی افسر تحقیق نیروی انتظامی و اطلاع او از وقوع حادثه ای فجیع و هولناک با پوشش شب و باران سنگین در شهرک...!!!

با صدای
گروه بازیگران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads