• 2 سال پیش

  • 224

  • 30:53

قسمت پایانی «غارتگر»

رادیو جاده
2
2
0

قسمت پایانی «غارتگر»

رادیو جاده
  • 30:53

  • 224

  • 2 سال پیش

توضیحات
سیما با صداهایی مخفوف و هولناک از خواب بیدار میشود و اطراف خانه را در پی یافتن سیامک که برای پیاده روی و ورزش از منزل خارج شده است را جستجو میکند. در این میان؛ جو متشنج روستا و فرار مردم محلی به سوی کوه ها سیما را وحشت زده کرده و نمیداند که باید به کجا پناه ببرد. سیمای مضطرب دوان دوان نام سیامک را فریاد میزند که ناگهان ...!!!

با صدای
نسا بخشی
سروش ثابتی
رضا صفوی
فرناز پارسا
امید اطلسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads