• 2 سال پیش

  • 461

  • 37:50

قسمت پایانی نمایش «شیفت شب»

رادیو جاده
4
4
0

قسمت پایانی نمایش «شیفت شب»

رادیو جاده
  • 37:50

  • 461

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکتر میترا آشتیانی پزشک شیفت شب درمانگاهی دور افتاده است. مصادف با ورود جوانی بیگانه و معرفی خود به عنوان نگهبان جدید، حوادثی عجیب و نگران کننده در درمانگاه رخ میدهد که لحظه به لحظه شک و تردید میترا را نسبت به غریبه ی تازه وارد بیشتر میکند و با گذشت زمان مشخص میشود که ....!!!!؟

با صدای
محمد طاهری
رضا صفوی
سولماز عسگری
نسا بخشی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads