• 1 سال پیش

  • 370

  • 28:13

نمایش ترسناک «گرگ» قسمت پایانی

رادیو جاده
3
3
0

نمایش ترسناک «گرگ» قسمت پایانی

رادیو جاده
  • 28:13

  • 370

  • 1 سال پیش

توضیحات
در سه شب متوالی پدیده ای غیرمعمول و وهم آلود، در قامت زنی زیبا، در سیاهی شب و دل کویر، مقابل چشمان پیمان ظاهر میشود. هیچ یک از افراد محلی حرف های پیمان پیرامون مشاهده ی این تجلی ناگهانی در دل کویر را باور نمیکند؛ تا زمانی که...!!!!

با صدای
امیر آوا
رضا صفوی
حسین قاسمی
رها جابری
هادی رحیمی
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads