• 1 سال پیش

  • 551

  • 29:02

نمایش ترسناک «گرگ»

رادیو جاده
8
8
1

نمایش ترسناک «گرگ»

رادیو جاده
  • 29:02

  • 551

  • 1 سال پیش

توضیحات
پیمان به عنوان مدیر کارگاه حفظ و توسعه ی خط آهن سراسری به دشت لوت اعزام می شود. در اولین شب حضور پیمان در کارگاه اتفاقاتی رخ میدهد که مهندس جوان و تازه کار احساس میکند شخصی قصد شوخی با او دارد و کارهایی انجام میدهد که باعث وحشت پیمان شود. با ادامه ی این موضوع در شبهای بعد پیمان در می یابد که...!!!

با صدای
امیر آوا
رضا صفوی
حسین قاسمی
رها جابری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads